تاریخ انتشار: 
1399/04/19

آتنا دائمی

برای آتنا دائمی، که باید با پایان دوران محکومیت ناعادلانه‌اش آزاد می‌شد اما با پرونده‌سازی‌های تازه از آزادی او جلوگیری شد. انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی در صفحه‌اش چنین نوشته:

آتنا بعد از شنیدن حکم جدید دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به بابا گفته:

«من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله‌ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تأیید آزادی من!

هستم تا زنده‌ام.»

 

 

کار از مانا نیستانی