تاریخ انتشار: 
1400/01/29

مسئول به‌جای پاکبان

 

مسئولین شهرداری آبادان از سهمیه‌ی واکسن کرونای پاکبانان استفاده کردند

کاری از مانا نیستانی