تاریخ انتشار: 
1400/10/03

موهایش برای فروش

به گزارش روزنامه خراسان، برخی از دختران و زنان در مشهد از سر فقر به فروش موهای خود روی آورده اند. طبق این گزارش زنی حاضر است موهایش را ۲۰۰ هزار تومان بفروشد تا بدهی‌اش را به دکتر دیابتش تسویه کند.

کاری از مانا نیستانی