تاریخ انتشار: 
1401/09/18

گاهی جلادها زودتر می‌میرند‎‎

کاری از مانا نیستانی