تاریخ انتشار: 
1397/09/02

«زنان در خط مقدم»

شیما کلباسی - حسین فاضلی

فیلم «زنان در خط مقدم» مستندی است درباره‌ی مبارزات آزادی‌خواهی زنان ایرانی، ساخته‌ی شیما کلباسی و حسین فاضلی. در این مستند چند تن از فعالان شناخته‌شده‌ی ایرانی با اتکا به تجربیات و تلاش‌های خود از جنبش زنان، به عنوان بزرگ‌ترین جنبش مدنی در ایران، سخن می‌گویند. 

آسو این مستند را با اجازه‌ی تهیه‌کننده‌ی فیلم بازنشر می‌کند.

Women on the Front Line