تاریخ انتشار: 
1398/06/08

ناپدید‌شدگان

سپهر عاطفی
این ویدئو به مناسبت روز جهانی ناپدیدشگان منتشر می‌شود.
سازمان ملل متحد روز نهم شهریور (۳۰ اوت) را به نام ناپدیدشدگان نامگذاری کرده است. هدف این سازمان از این نامگذاری، جلب توجه به سرنوشت کسانی است که در شرایط سخت زندانی، بدون طی کردن روند قضایی و در بی‌خبری مطلق ربوده و ناپدید شدند. 
٩ نفر اعضای محفل ملی بهائیان ایران و دو نفر مشاوران‌شان از جمله‌ی این ناپدیدشدگان هستند که در روز ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۹ توسط گروهی از افراد مسلح ربوده شدند.
 
این ۹ نفر که مسؤلیت اداره‌ی جامعه‌ی سیصدهزارنفره‌ی بهائیان ایران را به عهده داشتند در اردیبهشت همان سال با رأی جمعی بهائیان ایران برای یک سال به عنوان اعضای نهادی که بهائیان به آن محفل روحانی ملی‌ می‌گویند انتخاب شده بودند.
از سرنوشت این جمعِ ربوده شده تا به امروز رد و نشانی در دست نیست.
 

ناپدید‌شدگان