تاریخ انتشار: 
1398/08/04

از مرکّب تا فوتوشاپ

شبنم میری

طراحی پوستر در ایران با شکل‌گیری پوسترهای سینمایی آغاز می‌شود. تحولات و پیشرفت سینمای ایران و بالطبع پوستر فیلم‌های آن علاوه بر این ترقی بازگوکننده‌ی تغییرات سیاسی اجتماعی محیط پیرامون خود نیز بودند. سینما و اجتماع در پیوندی تنگاتنگ روایت‌گر آمال و آرزوها و مصائب مردم این سرزمین‌اند.

 

از مرّکب تا فوتوشاپ