تاریخ انتشار: 
1399/04/24

ایاصوفیه، میراثی جهانی زیر سایه‌ی ستیز قومی و مذهبی

مهدی شبانی

ایاصوفیه، میراثی جهانی زیر سایه ستیز قومی و مذهبی

موزه‌ی ایاصوفیه در استانبول، که به تصمیم حکومت ترکیه قرار است به مسجد تبدیل شود، یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی ترکیه است که حدود ۱۵ قرن پیش به عنوان کلیسا ساخته شد. حدود ۹۰۰ سال بعد حکومت عثمانی با فتح استانبول این کلیسا را به مسجد تبدیل کرد. اما سرانجام پس از تشکیل جمهوری ترکیه در دوره‌ی حکومت کمال آتاتورک این بنای تاریخی به موزه تبدیل شد.

مهدی شبانی در این گزارش تاریخ این بنا را مرور کرده است.