تاریخ انتشار: 
1399/09/17

مادران شنبه؛ دادخواهان «ناپدیدشدگان قهریِ» ترکیه

مهدی شبانی

مادران شنبه، دادخواهان «ناپدیدشدگان قهریِ» ترکیه

* به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر)

 

مادران شنبه، زنانی که فرزندانشان در خشونت‌های سیاسی ترکیه ناپدید شده و به قتل رسیده‌اند، سال‌های زیادی‌ست که هر هفته همراه با خانواده‌هایشان در مرکز شهر استانبول جمع می‌شوند تا برای ناپدیدشدگانِ خود دادخواهی کنند. مهدی شبانی در این گزارش ویدیوئی داستان آنان را نقل کرده است.