تاریخ انتشار: 
1399/10/09

پناهندگی در ترکیه

مهدی شبانی

پناهندگی در ترکیه

ترکیه، شاید به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی‌اش که مثل پلی میان خاورمیانه و آسیای مرکزی و اروپا‌ست، همواره کشوری مهاجرپذیر و مسیر گذر مهاجرت‌های جمعی بوده است. اما در چند سال اخیر وضعیت پناهجویان در ترکیه بسیار تغییر کرده و به مسئله‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.

در این گزارش ویدیویی، مهدی شبانی وضعیت امروز پناهندگان در ترکیه را در گفتگو با دو کارشناس ترکیه‌ای، دیدم دانیش و موگه یامانیلماز شرح داده است.