تاریخ انتشار: 
1400/07/21

ریشه‌های سکولاریسم در ترکیه

عایشه حُر در گفتگو با مهدی شبانی

ریشه‌های سکولاریسم ترکیه در گفتگو با عایشه حُر

ترکیه را اغلب مهم‌ترین نمونه‌ی کشوری میشناسند که با جمعیتی اکثراً مسلمان، نظام سیاسی سکولار دارد. اما ریشه‌های این نظام که حدود یک قرن قدمت دارد در کجاست و تجربه‌ی ترکیه با سکولاریسم در این یک قرن چگونه بوده است. این سؤال‌ها را مهدی شبانی در گفتگو با عایشه حُر مورخ صاحب‌نام ترکیه در میان گذاشته است.