تاریخ انتشار: 
1401/03/28

اورهان ولی؛ شاعری که مثل قهرمان یک رمان زندگی کرد

مهدی شبانی

اورهان ولی؛ شاعری که مثل قهرمان یک رمان زندگی کرد

یادی از اورهان ولی، شاعر پیشرو و توانای ترکیه، که هر چند عمر کوتاهی داشت و در ۳۶ سالگی درگذشت، شاعری اثرگذار و از بانیان موج نو در شعر ترکیه بود.