تاریخ انتشار: 
1401/04/29

سلاطین خیابان‌ها

زینب تبریزی ــ پالیز خوشدل

logoسلاطین خیابان ها

«سلاطین خیابانها» داستان چند جوان است که از پایه‌گذاران ورزش پارکور در ایران می باشند. آنها قصد دارند نخستین فستیوال شهریِ این ورزش را برپا کنند که با مشکلاتی روبرو می‌شوند. این فیلم محصول سال ۱۳۸۹ است.