تاریخ انتشار: 
1402/10/22

این هم از من، یک پناهجو

مهدی شبانی

این هم از من، یک پناهجو

اِنزو ایکاه شاعر، نوازنده و خواننده‌ی اهل کنگو است که از فقر و خشونت و تنهایی در کودکی و کار در معادن کنگو گریخته و امروز در استانبول هنرمندی شناخته‌شده و کنشگری برای صلح است. مهدی شبانی با او گفت‌وگو کرده است.