تاریخ انتشار: 
1403/02/05

رؤیاپردازی در جستجوی بهشت

مهدی شبانی

رؤیاپردازی در جستجوی بهشت

یادی از هرانت دینک روزنامه‌نگار برجسته‌ی ارمنی‌تبار که از مهم‌ترین منادیان آشتی ترک‌ها و ارمنی‌های ترکیه بود، و حدود ۱۷ سال پیش به دست یک نوجوان ناسیونالیست تندرو در استانبول کشته شد.