تاریخ انتشار: 
1396/02/24

ترانه‌ی آزادی

یاران- شنبه‌زاده

سعید شنبه‌زاده، نوازنده‌ی زبردست بوشهری، می‌گوید به هیچ دینی علاقه ندارد اما احساس می‌کند که به عنوان یک هنرمند نباید در برابر ظلم و ستم به بهائیان ایران خاموش بماند. او به برزیل می‌رود تا درباره‌ی هفت مدیر جامعه‌ی بهائیِ ایران که از اردیبهشت 1387 در زندان به سر می‌برند، ترانه‌ای ضبط کند. داستان ما از این جا شروع می‌شود.