تاریخ انتشار: 
1396/06/31

جنگ‌زدگی در زمان صلح

جنگ‌زدگی در زمان صلح

نزدیک به ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد اما کماکان زندگی هزاران ایرانی متأثر از آن است. در آغاز جنگ بسیاری خانه و کاشانه‌ی خود را به دنبال سرپناهی امن‌تر ترک کردند و در اردوگاه‌ها ساکن شدند. مجموعه‌ی زیر شامل عکس‌هایی است که بابک بردبار بین سال‌های ۸۶ و ۹۱ از ساکنان اردوگاهی در شهرستان فسا در شیراز گرفته است. این مجموعه دریچه‌ای است به زندگی روزمره‌ی آوارگانی که آوارگی‌ موقت‌شان، زندگی دائمی‌شان شد.