تاریخ انتشار: 
1399/09/07

غذایای ایرانی ــ قسمت ۸

فهیمه خضر حیدری

فهیمه خضر حیدری این هفته در غذایای ایرانی درباره‌ی غذا و آشپزی و فرهنگ خوراک و آداب سفره در شاهنامه‌ی فردوسی حرف می‌زند؛ در حماسه‌ی‌ منظوم ایرانیان. به قول شاهرخ مسکوب خاطره‌ی جمعی ایرانیان؛ تلاشِ سی ساله‌ ابوالقاسم فردوسی برای این که افسانه‌ها و تاریخ و فرهنگ شفاهیِ ایرانیان را جاودانه کند.

اگر بخواهیم نان و نمک را در خوان‌های رنگین شاهنامه دنبال کنیم به کجا می‌رسیم؟ 

میان آن همه رزم و بزم آیا خبری از آداب سفره‌ی ایرانیان هم هست؟ خوالیگران شاهنامه چه کسانی هستند؟ و هنر و فن و کیمیای آشپزی از کجا در شاهنامه آغاز شده است؟ 

برای پاسخ به این کنج‌کاوی‌ها این هفته در غذایای ایرانی میزبان استاد جلال‌الدین کزازی؛ دکتر نوید بازرگان، استاد ادبیات دانشگاه مریلند آمریکا؛ و دکتر امیرحسین ماحوزی، استاد ادبیات و شاهنامه‌پژوه، هستیم.

حرف از انواع مزه‌ها و نُقل مِی در شاهنامه بشود و هیچ مزه‌ای با هم درست نکنیم؟ البته که شیرین نظافتی هم در میانه‌ی غذایای ایرانی این هفته با ماست و یک مزه‌ی اعلای خاورمیانه‌ای یادمان می‌دهد.

دعوت می‌کنیم هشتمین قسمت غذایای ایرانی را هم بشنوید.