تاریخ انتشار: 
1400/09/25

پادکست خانه، قسمت اول: شیوه‌ی غذا

فهیمه خضر حیدری

حتماً شما هم تا کنون بارها اصطلاح «رد پای کربنی» را شنیده‌اید. ردپای کربنی مجموع گازهای گلخانه‌ای است که یک کشور، یک سازمان، یک رویداد، یک محصول یا حتی یک شهروند تولید می‌کند. هر یک از ما بسته به میزان رد پای کربنی که از خود به جا می‌گذاریم در تخریب محیط زیست و آسیب زدن به جهان پیرامون خود نقش داریم، در همین هوای آلوده که نفس می‌کشیم، در از بین رفتنِ تنوع زیستی و باورتان بشود یا نه حتی در گرمایش زمین!

فهیمه خضر حیدری در مجموعه پادکستِ «خانه» می‌کوشد تا توجه ما را به میزان رد پای کربنی که پشت سر خود به جا می‌گذاریم جلب کند. هر یک از ما، با لباسی که می‌پوشیم، با غذایی که می‌خوریم، با چیزهایی که می‌خریم و با شیوه‌ و سبک زندگی‌مان در این جهان می‌توانیم به خودمان، دیگران و محیط زیست آسیب بزنیم یا برعکس از خودمان، دیگران و محیط زیست مراقبت کنیم. آنچه مهم است و تفاوت ایجاد می‌کند شیوه‌ی ماست.

در اولین قسمت از پادکست خانه از «شیوه‌ی غذا» بشنوید.