تاریخ انتشار: 
1401/07/24

یک کتاب :«درباره‌ی انقلاب‌ها: سیاست سرکش در دنیای معاصر»

عرفان ثابتی ــ سپهر عاطفی

انقلاب چگونه رخ می‌دهد؟ عوامل ساختاری در وقوع انقلاب مؤثرتر است یا عاملیت فردی؟ خشونت یا خشونت‌پرهیزی؟ انقلاب‌های سیاسی پایدارترند یا انقلاب‌های اجتماعی؟ بررسی انقلاب‌ها در نقاط مختلف دنیا چه واقعیت‌هایی را درباره‌ی ماهیت هر یک از این رویدادهای تاریخی افشا می‌کند؟ و چرا هدف انقلاب باید با وسایل دستیابی به آن سازگار باشد؟ کتابِ «درباره‌ی انقلاب‌ها: سیاست سرکش در دنیای معاصر» (On Revolutions: Unruly Politics in the Contemporary World) موضوع این قسمت از پادکستِ «یک کتاب» است. این کتاب را انتشارات دانشگاه آکسفورد چند ماه پیش و به قلمِ کالین بِک، ملادا بوکاوانسکی، اریکا چِنووت، جورج لاوسون، شارون اریکسون نپستاد و دانیل ریتر منتشر شده کرده است.