تاریخ انتشار: 
1401/07/25

کتاب شنیداریِ «بخوان به نام ایران» ــ فصل آخر

پرستو فروهر

 

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی اول 

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی دوم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی سوم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی چهارم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی پنجم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی ششم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی هفتم

کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» - فصل آخر: پاره‌ی هشتم

 

فصل آخر کتابِ شنیداری «بخوان به نام ایران» از این هفته در حالی منتشر می‌شود که طنین پرشور «زن، زندگی، آزادی» جان تازه‌ای به روزگار ما دمیده است. امید زبانه می‌کشد و آرزوی دیرینه‌ی آزادی و آبادی ایران سر به فلک می‌ساید. بازخوانی تاریخ در چنین برهه‌ای یادآور راه رفته برای رسیدن به این آرزوست، یادآور تلاش‌ و ایثار آنانکه در سنگلاخ سرکوب و انزوا مسیر پیمودند.

فصل آخر «بخوان به نام ایران» دربردارنده‌ی فرازهایی از بیانیه‌ها، گفتارها و گفتگوهای پروانه و داریوش فروهر و نمایانگر مبارزه‌ی سرسختانه‌ی آنان بر ضد نظام جمهوری اسلامی است، نمایانگر تلاش بی‌وقفه‌‌شان برای بسترسازی فکری و سازماندهی سیاسی این مبارزه، نقد بی پرده‌ی رفتارهای مماشات‌گرایانه و سیاست‌های «اصلاح‌طلبانه‌»، شکستن جو ترس و وحشت به بهای جان خویش. باشد که یادآوری، دست‌مایه‌ی خودآگاهی، توانمندی و پایداری ما در خیزش کنونی شود.

با سپاس از همراهی نشر آسو در انتشار کتاب شنیداری «بخوان به نام ایران» و نیز تشویق و پشتیبانی شنوندگان وفادار این پادکست‌ها.

 

فصل اول کتاب را می‌توانید در اینجا و فصل دوم و سوم کتاب را در اینجا  و اینجا گوش کنید.


نویسنده و گوینده: پرستو فروهر
تدوین: سپهر عاطفی
موسیقی: Perle

عکس‌ها و روایت‌های بیشتر درباره‌ی هر قسمت از این کتاب را می‌توانید در وب‌سایت روایت‌های پرستو فروهر دنبال کنید.