تاریخ انتشار: 
1402/08/12

یک کتاب: «منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، راه طولانی صلح»

عرفان ثابتی ــ سپهر عاطفی

چطور می‌توان پس از دهه‌ها منازعه و در زمین سختِ واقعیت چشم‌اندازی برای صلح ترسیم کرد؟ آیا هنوز می‌توان به ایجاد دو کشور مستقل برای پایان منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین امیدوار بود؟ به تشکیل یک کشور مشترک چطور؟ و اگر هیچ‌یک از این دو راه‌حل دیگر امکان‌پذیر نیست، این منازعه را چطور می‌توان حل کرد یا دست‌کم کاهش داد؟ فصل آخر کتابِ «منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، آنچه همه باید بدانند»،THE ISRAELI- PALESTINIAN CONFLICT (What Everyone Needs To Know)  با عنوان «راه طولانی صلح» موضوع این قسمت از پادکستِ «یک کتاب» است. این کتاب را انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۹ به قلم داو وکسمن منتشر کرده است.