تاریخ انتشار: 
1398/03/03

نماینده‌ی طناز‌

نمایندهی مجلس خطاب به قربانی اسیدپاشی: از دست مجرم قسر در رفته‌ای؛ فقط نصف صورتت سوخته!

کاری از شقایق معظمی