تاریخ انتشار: 
1398/03/08

دوچرخه سواری بانوان در نصف جهان

دادستان اصفهان : «بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌ سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.» در ادامه وی این اقدام را مستوجب «برخورد با قانون مجازات اسلامی» دانست.

کاری از شقایق معظمی