تاریخ انتشار: 
1398/04/12

کوررنگی

سخنگوی قوه قضائیه: «استفاده از عبارت زندانی سیاسی برای مجرمان امنیتی اسباب تأسف است... کسانی که به آنها زندانی سیاسی گفته می‌شود با گروه‌های تروریستی و سرویس‌های جاسوسی همکاری داشته‌اند.»

کاری از شقایق معظمی