چند کتاب و چند درنگ

یاداشت‌هایی از فرشته مولوی

آن‌چه در این پرونده می‌آید، یادداشت‌های کوتاهی‌ست، برگزیده‌‌ از کتابی به نام «از کتاب‌ها و ترانه‌ها» نوشته‌ی فرشته مولوی‌ که قرار ‌بود در ادامه‌ی کتاب «از نوشتن» (تهران: آگاه، ۱۳۹۳) در ایران منتشر شود، اما نشد. هفت متن برگزیده‌، هر یک درنگی بر کتابی‌ست، که نشان از رویکرد تجربه‌ورزانه‌ی نویسنده در پرداختن به موضوع و فرم نوشتاری دارد.