تاریخ انتشار: 
1396/06/13

زندگی و زمانه‌ی یک ایرانی: عبدالبهاء

زندگی و زمانه‌ی یک ایرانی: عبدالبهاء

عبدالبهاء (۱۸۴۴-۱۹۲۱) فرزند ارشد بهاءالله، بنیانگذار آیین بهائى، بود که بعد از درگذشت پدرش رهبری جامعه‌ی بهائی را به عهده گرفت. او نه صرفاً در مقام رهبر آیین بهائى بلکه به عنوان یک نواندیش ایرانى، منادى اصلاحات اجتماعى و جنبش‌های پیشرو در ایران، جوامع مسلمان و جهان غرب بود.

آسو در مجموعه مطالبى که از این هفته منتشر می‌شود به شرح دیدگاه‌هاى اجتماعى عبدالبهاء می‌پردازد.

فیلم بلند «عبدالبهاء» را اینجا ببینید.