تاریخ انتشار: 
1397/11/22

انقلاب زنان: یک قرن فمینیسم عربی

در حالی‌که طی چند سال اخیر مردم جهان عرب برای آزادی به پا خواسته‌اند، حقوق و وضعیت زنان بیش از هر زمان محتاج شور و اشتیاق مبارزات سیاسی است. این در حالی‌ است که ۵۰ سال پیش، آزادی و رهایی زنان عرب وعده‌ای انجام شده به نظر می‌آمد. همانطور که کشورهایشان استقلال پیدا کردند، برخی از آنها، مانند بازیگران و رقاصه‌های مصری، با افتخار بدن خود را آزادانه در معرض تماشا می‌گذاشتند. رهبران سیاسی آن زمان، آزادیخواهان و مردم هم اعلام کردند که همگی خواهان آزادی حقوق زنان هستند.

امروزه بعد از ۵۰ سال، زنان عرب باید بیش از همیشه برای حفظ حقوق خودشان مبارزه کنند و وضعیت آنها بهبود چندانی نیافته است. چه اتفاقی افتاد؟ زنان عرب چگونه می‌توانند جوامعی را که با جنسیت و پدرسالاری گره خورده‌اند، تکان بدهند؟ این فیلم به مبارزات و داستان‌هایشان می‌پردازد.

 

انقلاب زنان: یک قرن فمینیسم عربی

برگردان: سمندیس حاجی‌منشی