تاریخ انتشار: 
1399/01/01

زنانی که تنها زندگی می‌کنند

بهار اصلانی

آمارها نشان میدهند شمار زنانی که در ایران به انتخاب خود تنها زندگی می‌کنند، رو به افزایش است. گسست از سنتهای خانوادگی و میل رسیدن به موقعیت‌های کاری و حرفه‌ای بهتر از جمله دلایلِ بسیار زنان برای ترجیح تنهایی است. اما این روند منحصر به ایران نیست. در بسیاری از جوامع دنیا بالا رفتن سطح زندگی و آگاهی زنان از اهمیت آزادی‌های فردی و استقلال مالی، و زوال این باور که ازدواج تنها راه خوش‌بختی است، سبب شده که زنان به تنهازیستی رو بیاورند.

بهار اصلانی، در مجموعه‌ی « تنهازیست»، زندگی شماری از زنان تنها در ایران را مستند کرده است. او که متولد ۱۳۵۸ در تهران و هنرآموخته‌ی عکاسی است، برای تهیه‌ی این مجموعه با زنان بسیاری به گفتگو نشسته و از آنان عکاسی کرده است.