تاریخ انتشار: 
1400/01/09

چه نیروهایی یک شهر را شکل می‌دهند؟

پگاه بهروزی نوبر

چه نیروهایی یک شهر را شکل می‌دهند؟ - پگاه بهروزی نوبر

فضای شهرها را چه عواملی می‌سازند و شکل می‌دهند؟ شهرها در گذشته چگونه با بیماری‌های همه‌گیر مواجه شده‌اند و چه تغییرهایی کرده‌اند؟ شیوع بیماری کرونا چه اثری در فضاهای شهری و خانه‌های مردم داشته و چگونه ممکن است شهرها را تغییر دهد؟ پگاه بهروزی، پژوهشگر معماری و حوزه‌ی شهری، به بررسی این موضوعات پرداخته است.