تاریخ انتشار: 
1400/03/18

معمار بناهای یادبود

به یاد مهندس هوشنگ سیحون در هفتمین سالگرد درگذشت او

Seyhoun Khat dar Khiyaal April 2011-720

هوشنگ سیحون معمار، طراح، نقاش و مجسمه ساز مطرح و استاد برجستهترین معماران ایران بود. فیلم «خط در خیال» گفتگوی هوشنگ سیحون با امین ضرغام یکی از همکاران آسو است. 

آسو با یاد او این گفتگو را باز نشر کرده است.