تاریخ انتشار: 
1400/04/24

از مصادره، تا آدم‌ربایی و قتل؛ سرنوشت بیمارستان میثاقیه و برخی از کارکنانش

سپهر عاطفی

از مصادره، تا آدم‌ربایی و قتل؛ سرنوشت بیمارستان میثاقیه و برخی از کارکنانش

بیمارستان میثاقیه در سال ۱۳۳۰ توسط عبدالمیثاق میثاقیه تأسیس و به همت جامعه‌ی بهائیان ایران اداره می‌شد. این بیمارستان که در آن مسلمانان، بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار هم کار و فعالیت می‌کردند، از مجهزترین بیمارستان‌های زمان خود بود. پس از انقلاب، بیمارستان میثاقیه مصادره شد، به «مصطفی خمینی» تغییر نام داد و همه‌ی کارکنان بهائی آن اخراج شدند.