تاریخ انتشار: 
1395/12/27

مهاجرانی که از سراسر دنیا به آمریکا می‌آمدند

جزیره الیس- مهاجرانی که از سراسر دنیا به آمریکا می‌آمدند

در اواخر قرن نوزدهم و نیمه‌ی اول قرن بیستم، جزیره‌ی الیس از مجراهای اصلی ورود مهاجران به آمریکا بود. آگوستوس شرمن، که در اداره‌ی مهاجرت این جزیره به کار اشتغال داشت، عکس‌هایی استثنائی از این مهاجران ثبت کرده است، به ویژه افرادی که برای بررسی پرونده‌شان در بازداشت موقت به سر می‌بردند. عکس‌ها برگرفته از سایت ati  است.