تاریخ انتشار: 
1401/12/16

مجله‌ی «پیک سعادت نسوان»

نهال تابش

مجله‌ی «پیک سعادت نسوان»

مجله‌ی «پیک سعادت نسوان» در مهرماه ۱۳۰۶ در رشت و به ابتکار روشنک نوع‌دوست منتشر شد. هدف این نشریه بیداری و آگاهی زنان بود. برابری جنسیتی، اهمیت تعلیم و تربیت دختران، استقلال مالی زنان و لزوم حضور آنها در عرصه‌ی اجتماع از جمله مباحث کانونی این نشریه در عمر کوتاه آن بود.

 

* تصاویر دقایق ۲:۴۰ و ۳:۵۵ برگرفته از شبکه‌های اجتماعی علی همدانی