تاریخ انتشار: 
1402/08/06

گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در مقابل حجاب اجباری

مریم فومنی ــ سپهر عاطفی

گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در مقابل حجاب اجباری

در این گاه‌شمار به راهی که از ۱۷۵ سال قبل تا کنون برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران پیموده شده است نگاه می‌کنیم.