تاریخ انتشار: 
1403/03/17

فیلم کوتاه «هزار و صد»

کاری از شبنم طلوعی

فیلم کوتاه «هزار و صد»

فیلم کوتاه «هزار و صد» بر اساس روایات افراد واقعی ساخته شده و تصویری است از خشونت جنسی و روانی علیه زنی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر و به اعتراف اجباری وادار می‌شود.