تاریخ انتشار: 
1400/08/21

یک کتاب: «دست پنهانِ چین»

عرفان ثابتی - سپهر عاطفی

حزب کمونیستِ چین چگونه به افکار عمومی در دنیا شکل می‌دهد؟ نظم نوین جهانی رسانه‌ای چیست و روزنامه‌نگاری مطلوب رهبران چین چه تفاوت‌هایی با معیارهای غربی دارد؟ از ارتباط میان رسانه‌های برون‌مرزی چینی با ««دفتر پروپاگاندای خارجیِ» این حکومت و از شیوه‌های سازگار کردن پیام این رسانه‌ها با ذائقه‌ی مخاطبانِ خارجی چه می‌دانیم؟ کتاب دست پنهان، افشای چگونگی تغییر شکل دنیا توسط حزب کمونیست چین (Hidden Hand) به قلمِ کلایو همیلتون و ماریکه اولبرگ موضوع این قسمت از پادکست «یک کتاب» است. در هر قسمت از این پادکست‌ها در گفتگو با عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به معرفی و بررسی یک کتاب می‌پردازیم.