تاریخ انتشار: 
1400/11/18

یک کتاب :«۱۰ درس برای دنیای پس از بیماری عالم‌گیر‎‎»

عرفان ثابتی - سپهر عاطفی

از بحران کرونا چه درس‌هایی می‌توان درباره‌ی سیاست، اقتصاد و جامعه آموخت؟ چرا بعضی کشورها در مقابله با این بحران موفق‌تر بودند؟ نسبت کرونا با نابرابری‌های اجتماعی در سراسر دنیا چیست؟ آیا باید از سرعت دیجیتالی‌شدن دنیا پس از کرونا ترسید؟ و آیا می‌توان این بحران را به فرصتی برای تغییر بدل کرد؟ کتاب :«۱۰ درس برای دنیای پس از بیماری عالم‌گیر‎‎» (Ten Lessons for a Post-Pandemic World) به قلمِ فرید زکریا موضوع این قسمت از پادکست «یک کتاب» است. در هر قسمت از این پادکست‌ها در گفتگو با عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به معرفی و بررسی یک کتاب می‌پردازیم.