تاریخ انتشار: 
1401/11/02

یک کتاب :«دنیای دیگری ممکن است»

عرفان ثابتی ــ سپهر عاطفی

چرا تصور و تخیل ما از آینده بیشتر شبیه خرابآباد است تا آرمانشهر؟ آیا جهان امروز با بحران تخیل سیاسی و اجتماعی روبهروست؟ نشانه‌های چنین بحرانی چیست؟ چطور میتوان آینده‌ی بهتری را تصور کرد و این تصور چگونه به دستیابی به چنین آینده‌ای کمک می‌کند؟ کتاب «دنیای دیگری ممکن است؛ چگونه دوباره تخیل سیاسی و اجتماعی را برانگیزیم» (Another World Is Possible: How to Reignite Social and Political Imagination Hardcover) به قلمِ جف مولگان موضوع این قسمت از پادکست «یک کتاب» است. در هر قسمت از این پادکست‌ها در گفتگو با عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به معرفی و بررسی یک کتاب می‌پردازیم.