تاریخ انتشار: 
1396/12/23

سال‌شمار جنبش زنان ایران در دوره‌ی مشروطه

سال‌شمار جنبش زنان ایران در دوره‌ی مشروطه

سالشمار جنبش زنان ایران در دوره‌ی مشروطه

۱۲۸۵

 • راه‌اندازی «دبستان دوشیزگان» در تهران از سوی بی‌بی‌خانم استرآبادی
 • آغاز به کار «انجمن حریت نسوان»، با عضویت زنانی همچون صدیقه دولت‌آبادی، افتخارالسلطنه و تاج‌السلطنه، شمس‌الملوک جواهرکلام، مری پارک جردن، و آنی استاکینگ بویس
 • تجمع زنان در ۲۹ دی ۱۲۸۵ در تهران و تصویب قطعنامه‌ای درباره تقاضای تأسیس مدارس دخترانه 

 

۱۲۸۶

 • آغاز به کار «اتحادیهی غیبی نسوان» در تهران
 • تأسیس «کمیته‌ی زنان» در تبریز
 • فعالیت «کمیتهی نسوان ایرانی» در استانبول
 • تأسیس «مدرسهی دخترانهی ناموس» در تهران از سوی طوبا آزموده

 

۱۲۸۸

 • تأسیس «انجمن مخدرات وطن» در تهران از سوی ۶۰ تن از زنان مشروطه‌خواه
 • راه‌اندازی «کلوب ملی زنان» در تهران از سوی بیبیخانم استرآبادی

 

۱۲۸۹

 • انتشار نشریه‌ی «دانش»، اولین نشریه‌ی زنان در ایران، به صاحبامتیازی و مدیریت سمیه کحال در تهران   
 • تشکیل «انجمن ایتام» به همت بیبیخانم استرآبادی    
 • برگزاری کنگره زنان با موضوع آموزش دختران
 • تأسیس مدرسه دخترانه عفتیه از سوی صفیه یزدی در تهران

 

۱۲۹۰

 • درخواست وکیل‌الرعایا، نماینده‌ی همدان، در صحن علنی مجلس برای اعطای حق رأی به زنان
 • راه‌اندازی مدرسه‌ی دخترانه‌ی «ترقی بنات» در تهران از سوی ماهرخ گوهرشناس

 

۱۲۹۱:

 • تأسیس مدرسه‌ی دخترانه‌ی «مزینیه» از سوی مریم عمید مزینالسلطنه

 

۱۲۹۲

 • انتشار دوهفته‌نامه‌ی «شکوفه» به مدیریت و سردبیری مریم عمید در تهران

 

۱۲۹۳

 • تشکیل گروه «بانوان و بانوئیان ایران» از سوی ابوالقاسم آزاد و شهناز آزاد در تهران
 • تأسیس نخستین مدرسه‌ی دخترانه‌ی رشت از سوی آزرمیدخت نیک‌روان

 

۱۲۹۴

 • تأسیس «انجمن همت خواتین» در تهران از سوی گروهی از مدیران و معلمان مدرسه‌های دخترانه و به همت خانم نورالدجی    

 

۱۲۹۶

 • تأسیس مدرسهی دخترانه «مکتب‌خانه‌ی شرعیات» در اصفهان از سوی صدیقه دولت‌آبادی
 • تأسیس دبستان دخترانهی «سعادت نسوان» در رشت از سوی روشنک نوع‌دوست

 

 •  
 • آغاز به کار شرکت «خواتین اصفهان» از سوی صدیقه دولت‌آبادی 
 • تأسیس نخستین مدرسه‌های دولتی و رایگان دخترانه در تهران 

 

۱۲۹۸

 • راه‌اندازی نشریه‌ی «زبان زنان» در اصفهان به صاحب‌امتیازی صدیقه ‌دولت‌آبادی  

 

۱۲۹۹

 • انتشار «نامهی بانوان»، به سردبیری شهناز آزاد در تهران 
 • انتشار دوماهنامه‌ی «عالم نسوان» به صاحب‌امتیازی ربابه نواب صفوی و زیر نظر جمعیت فارغ‌التحصیلی مدرسه‌ی بیت‌آل در تهران

 

۱۳۰۰

 • راه‌اندازی شرکت «آزمایش بانوان» در تهران از سوی صدیقه دولت‌آبادی     
 • تأسیس مدرسه‌ای برای دختران بی‌بضاعت در تهران از سوی صدیقه دولت‌آبادی
 • تشکیل جمعیت «پیک سعادت نسوان» در رشت از سوی روشنک نوع‌دوست، جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ، و اورانوس پاریاب
 • انتشار نشریهی «جهان زنان» در مشهد به سردبیری فخرآفاق پارسا

 

۱۳۰۱

 • آغاز به کار «جمعیت نسوان وطن‌خواه» از سوی  نورالهدی منگنه، فخرآفاق پارسا، ملوک اسکندری، نصرت مشیری، عصمت‌الملوک شریفی، محترم اسکندری، و مستوره افشار 

 

۱۳۰۲

 • راه‌اندازی نشریه‌ی «جمعیت نسوان وطن‌خواه»، ارگان «جمعیت نسوان وطن‌خواه»، به سردبیری محترم اسکندری و صاحب‌امتیازی ملوک اسکندری در تهران
 • تأسیس «مجمع کشف حجاب» از سوی شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد در تهران
 • راه‌اندازی مدرسه‌ی شش کلاسه‌ی «پیک سعادت نسوان» در رشت با مدیریت جمیله صدیقی کسمایی

 

۱۳۰۴

 • تشکیل جمعیت «همدلان» از سوی ابوالقاسم آزاد و با همراهی شهناز آزاد، فخرآفاق پارسا، نصرت مشیری، و عصمت‌الملوک شریفی