تاریخ انتشار: 
1400/01/11

در میان ما

سپهرعاطفی - گودو

DarMyaneMa FINAL V5

آخرین روزهای سال ٢٠١۵ میلادی، حدود ٨٨٠ هزار پناهجو که اکثر آن‌ها آوارگان جنگ سوریه بودند در آلمان درخواست پناهندگی دادند. حدود ١۵٠ هزار نفر از این پناهجویان افغانستانی بودند، بخش عمده‌ای از پناهجویان افغانستانی نه از افغانستان که از ایران به آلمان آمده بودند. آن‌ها آواره‌ی کدام جنگ بودند؟

فیلم مستند «در میان ما» با چند روایت از تجربه‌ی زندگی افغانستانی‌ها در ایران، سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.