تاریخ انتشار: 
1402/11/07

جنگ علیه مردگان؛ در گفت‌وگو با مهرداد امانت

سپهر عاطفی ــ مأمن رضایی

جنگ علیه مردگان؛ در گفت‌وگو با مهرداد امانت

در این ویدئو مهرداد امانت، نویسنده‌ی هویت‌های یهود-ایرانی: مقاومت و تغییر دین به اسلام و آیین بهائی و عضو برنامه‌ی مطالعات ایرانیِ دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا به بررسی تاریخچه و ریشه‌های بی‌حرمتی به قبور و اهانت به مردگان در ایران می‌پردازد.