تاریخ انتشار: 
1399/08/29

غذایای ایرانی ــ قسمت ۷

فهیمه خضر حیدری

در هفتمین قسمت از غذایای ایرانی فهیمه خضر حیدری درباره‌ی کتاب‌های آشپزی یا به قول دکتر علی بلوک‌باشی آشپزی‌نامه‌ها و آشپزی‌نامه‌نویسان حرف می‌زند. از نادرمیرزای قاجار گرفته که احمد مجاهد، استاد ادبیات فارسی و نسخ خطی، نسخه‌ی خطی کتاب آشپزی او را تصحیح کرد و در دسترس کتاب‌خوان‌های ایرانی قرار داد (آقای مجاهد هم در این شماره از غذایای ایرانی حضور دارد) تا فهیمه اکبر و رزا منتظمی و البته نجف دریابندری.

این قسمت از غذایای ایرانی فقط هم درباره‌ی کتاب‌های آشپزی نیست، ای بسا بیشتر درباره‌ی آن پیوند شیرین و لذت‌بخشی باشد که میان غذا و آشپزی با هنر و نوشتن و سینما و ادبیات می‌توان جُست.