تاریخ انتشار: 
1399/10/16

رفیق اعدامی: بخش دوم - شیرین عَلَم هولی

مأمن رضایی در گفتگو با بهاره هدایت و مهدیه گلرو

در تحلیل و مخالفت با حکم اعدام زیاد گفتیم و شنیدیم. من، مأمن رضایی، در سلسله پادکست‌های «رفیق اعدامی» در تلاش هستم که فهمی از حال و هوای فرد زندانی در لحظاتی به دست آورم که همبندش را، که نقش رفیق و خانواده پیدا کرده، اعدام می‌کنند.

در بخش دوم این مجموعه با بهاره هدایت و مهدیه گلرو در مورد رفیق همبندشان شیرین عَلَم هولی گفت‌وگو کردم که در اردیبهشت ۸۹، بدون تأیید حکمش اعدام شد.