تاریخ انتشار: 
1398/11/01

نگاه ما باید معطوف به آینده باشد

مرمر مشفقی

ایران زادگاه من است و چه بخواهم چه نخواهم بخش عمده‌ای از زندگی‌ام با آن گره‌خورده. سرزمینی است که خاطره‌هایم در آن ساخته شده، پس فراتر از آب و خاک است اما دیگر «وطن» نیست.

چشم‌انداز مطلوب من برای آیندهی ایران کشوری با دموکراسی پارلمانی برای همه‌ی ایرانیان با هر گرایش عقیدتی، سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی است. ایرانِ آینده، ایرانی است کثرت‌گرا، با اقتصادی شکوفا، مردمانی شاد و بامدارا. ایرانی که با آزادی احزاب و مطبوعات و دسترسی آزاد به اطلاعات، جایگاهی درخور در جامعه‌ی جهانی داشته باشد.

برای رسیدن به این آینده، آموزش و آگاهی‌بخشی، مهم‌ترین وظیفه‌ی تکتک ما است.

با پرهیز از رفتارهای هیجانی، پرهیز از اعتبار بخشیدن به خبرهای سطحی و ساختگی، تقویت زیرساختهای فرهنگی جامعه و آمادهسازی اذهان و افکار برای درک مفهوم دموکراسی و آزادی بیان و همچنین با دوری از قهرمانپروری و تکیه بر شخص و شخصیت یا گذشته‌، می‌توان در این مسیر قدم گذاشت.

نگاه ما باید معطوف به آینده باشد. هیچچیز مانند آگاهی‌بخشی و روشنگری به رشد فکری یک جامعه و دستیابی به دموکراسی کمک نمی‌کند. تا امروز تلاشهای آزادیخواهان به دلیل جهل اکثریت و فساد اقلیت ناموفق مانده است. پس باید با هردوی آن‌ها از طریق آگاهی‌بخشی و روشنگری به مقابله پرداخت.

 

مرمر مشفقی فعال برابری جنسیتی و مقیم سوئد است.