تاریخ انتشار: 
1403/02/27

نقش ادبیات در تاب‌آوری مقابل حکومت‌های مستبد ــ گفت‌وگو با آذر نفیسی

نهال تابش 

نقش ادبیات در تاب‌آوری مقابل حکومت‌های مستبد ــ گفت‌وگو با آذر نفیسی

در جایی مثل ایران، ادبیات هم میدان مبارزه است، هم پناهگاه امن برای تاب‌آوردن در برابر استبداد. در جایی که مخالف را مجازات می‌کنند و آزادی بیان وجود ندارد، صرف خواندن و نوشتن نوعی سرپیچی و عامل بقا است.