تاریخ انتشار: 
1399/07/29

سرنوشت یا اتفاق، در نگاه شیدا قراچه‌داغی

در گفتگو با شبنم طلوعی

به مناسبت انتشار سی‌دیِ اپرای «پریا»، شیدا قراچه‌داغی آهنگ‌ساز و مدرس موسیقی در گفتگو با شبنم طلوعی از کودکی‌اش می‌گوید تا امروز؛ و از فعالیت‌های فرهنگی و هنری‌اش در ایران تا سال‌های پس از مهاجرت.