تاریخ انتشار: 
1399/12/27

یک کتاب: «آیا فردا فرا رسیده است؟»

عرفان ثابتی ــ سپهر عاطفی

بحران همه‌گیری ویروسِ کرونا چه چیزهایی را درباره‌ی جامعه، سیاست، اقتصاد و زندگی ما آشکار کرد؟ چرا غافل‌گیر شدیم؟ چه عواملی سبب شد که کشورهای گوناگون در مواجهه با آن به شیوه‌های مختلفی عمل کنند؟ بحران کرونا چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با بحران مالی ۲۰۰۸، بحران تروریسم و بحران پناهجویی داشت و در نهایت این تجربه چطور می‌تواند ما را برای آینده‌ای بهتر آماده کند؟ کتاب «آیا فردا فرا رسیده است؟» (?Is It Tomorrow Yet) نوشته‌ی ایوان کراستف، موضوع چهارمین پادکست «یک کتاب» است. «یک کتاب» پادکستِ بررسی کتاب آسوست که در هر قسمت از آن در گفتگو با عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به معرفی و بررسی یک کتاب جدید می پردازیم.