تاریخ انتشار: 
1400/05/26

طعم چای و مزه‌ی خون

گفتگوی شبنم طلوعی با الیاس علوی، هنرمند و شاعر افغانستانی

الیاس علوی شاعر و هنرمند هنرهای تجسمی، در گفتگو‌ با شبنم طلوعی از تجربهاش به عنوان مهاجر افغانستانی در ایران، و فعالیتهای هنریاش میگوید. متن بخشهایی از این گفتگو پیشتر در آسو با عنوان «وطن کجاست؟» منتشر شده است.