تاریخ انتشار: 
1400/11/01

«سبزی یک مسجد»

اورنا کاظمی، هنرمند افغانستانی، در گفتگو با سپهر عاطفی

گفتگو با اورنا کاظمی

اورنا کاظمی، هنرمند افغانستانی و دانش‌آموخته‌ی هنر از دانشگاه هنر لندن در گفتگو با سپهر عاطفی از بازنمایی تجربه‌ی جمعی تروما در کارهای هنری خود می‌گوید. انیمیشن سبزی یک مسجد، داستان گربه‌ماهی، ایرانی یا افغانستانی بودن و به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتگو هستند.

 

انیمیشنِ «سبزی یک مسجد» نشان‌دهنده‌ی اضطراب و پریشانی مادران افغانستانیِ‌ ساکن ایران است که حس می‌کردند شاید فرزندشان به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی تصمیم به حضور در جنگ سوریه بگیرد.